جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

این جزوه جز مجموعه کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 111 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 1937 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: اعداد و کدگذاری

تستهای فصل اول 

پاسخنامه فصل اول 

فصل دوم: جبر بول – ساده سازی توابع – گیت های منطقی

تستهای فصل دوم

پاسخنامه فصل دوم

فصل سوم: مدارات منطقی ترکیبی

تستهای فصل سوم 

پاسخنامه فصل سوم 

فصل چهارم: مدارات ترتیبی

تستهای فصل چهارم

پاسخ سوالات فصل چهارم

فصل پنجم: شمارنده ها و ثبات ها

تستهای فصل پنجم

پاسخنامه فصل پنجم

قسمتی از متن جزوه


فصل اول: اعداد و کدگذاری  

زبان یک سیستم دیجیتال مجموعهای از صفر و یک ها است که همان اعداد در مبنای دو هستند. بنـابراین بطـورکلی 

مبناهای مختلف سر و کار داریم که همخانواده مبنای دو هستند با

تذکر 1: بطورکلی مبنای r، محدوده موردنظر o £ r r £ -1 . است  

مثال: مبنای 10 محدوده ارقام o £ £ 10 9 

اعداد علامتدارعداد علامت دار، اعدادی هستند که اعداد منفی و مثبت را نمایش میدهند برای تشخیص عدد مثبت یا منفی در سیستم 

دیجیتال بیت علامت (سمت چپترین بیت) بیانگر مطلب است.  

اگر بیت علامت عدد صفر، عدد مثبت، اگر بیت علامت عدد یک، عدد منفی است.  

 3 روش برای نمایش اعداد علامت : دار وجود دارد  

1 – روش علامت مقدار  

در این روش بیت سمت چپ عدد نشان دهنده، علامت است و هیچ ارزش دیگری ندارد. این بیت اگر 1 باشد عـدد منفـی 

است و اگر صفر باشد عدد مثبت است.  

n = 4 اعداد 5+ و 5- بصورت زیر نمایش داده می شوند .

تستهای فصل اول  

تست 1: اعداد 111 1 o o o o 1o 1o o 11 1 , به صورت مکمل 2 نمایش داده شدهاند. حاصل جمع این دو عدد با یـک 

جمع کننده مکمل دو کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟  

 399+ (4                    (143+ 3                -113 (2             – (15 1 

تست 2: کدام جمله در رابطه جمع هشت بیت زیر درست است؟ scomplement2    

1) سمت چپ حذف میشود و حاصل درست است.  

2) سمت چپ over flow است و حاصل غلط است.  

3) سمت چپ نشانگر علامت حاصل است.  

4) حاصل را با بیت 1 سمت چپ جمع کرد.  

1 11 11 
11 11 1 
11 1111 

o o o 
o o o 
o o o 
  
تست 3: ارزش معادل کدام گزینه صحیح است؟  
Dec Hexa decimal Binary octal imal 
 77/35 22 99/ ID/FD 1( 111o o 1/ 111111 1 
 35 67/ 29 99/ ID/FD 2( 111o o 1/ 111111 1 
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 3( 
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 4 
 
پاسخنامه

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دریافت فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دریافت نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دریافت مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

خرید نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

خرید فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

خرید تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

خرید کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

خرید تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد)

پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد)

پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000 (نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) دارای 74 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 74
حجم 23029 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


طرح موضوع

ضرورتهای انجام تحقیق

اهداف تحقیق و فرضیات

فرآیند انجام تحقیق

ویژگیها والزامات بافت فرسوده

تعریف فرسودگی

شاخصهای فرسودگی

تجارب نوسازی شهری در ایران

راهکارهای احیاءومرمت شهری

تعریف شهرسازی جدید

تاریخچه شهرسازی

سطوح قابل بررسی درشهرسازی جدید

راهکارهای پیشنهادی درمقیاس محله

منشور2000

معرفی شهرخرم آباد

سیرتحولات تاریخی شهر

معرفی سایت

سیرتحولات تاریخی شهر

شبکه دسترسی

گرههاوفضاهای باز

روشهای گردآوری اطلاعات

تجزیه وتحلیل کیفی

ارائه راهبردهای پیشنهادی

منابع

قسمتی از متن :


طرح موضوع

اگر فضاهای شهری را موجودی دارای حیات ویا یک سیستم وسیع در نظر بگیریم این سیستم متشکل از اجزا وعناصری است که باهم در تعامل وسازگاری هستند که ادامه حیات فضاهای شهری را ممکن می سازد.این اجزا وعناصر عبارتند از (کالبد، فعالیت، انسان). 

بافتهای فرسوده بعنوان معضلی است که طی سالیان گذشته وحال موجب بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی، تاسیسات وتجهیزات شهری وسایر امکانات شهری مواجهه بوده اند،که در روند رشد وتوسعه فضایی- کالبدی باید مورد توجه قرار گیرند. بخش چشمگیری از تاریخ وفرهنگ شهر که نشاندهنده ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها وتوان فنی وساختار اجتماعی- اقتصادی وسیاسی نسلهای گذشته است در این بافتهای فرسوده نهفته است. ولزوم توجه به طراحی وبرنامه ریزی شهری در آنها با توجه به ارزشهای محیطی هر منطقه ضروری می باشد.

این پژوهش در پی آنستکه رعایت چارچوب نظری  رویکرد شهرسازی جدیدومنشور2000 را مبنای مبانی نظری خود قرار داده و با دخالت در بافتهای فرسوده شهری که در این پژوهش محله درب دلاکان شهر خرم آباد می باشد، به برنامه ریزی وطراحی وساماندهی آن اقدام نماید واز مشخصه های این دو رویکرد، روشهای موفق علمی وراه حلهایی برای جوابگویی به شرایط متغیر مناطق شهری می باشد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

خرید فایل word پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

خرید پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

خرید پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دانلود مقاله پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دریافت مقاله پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

خرید فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دانلود تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

خرید مقاله پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از download

دانلود مقاله پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

خرید پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دریافت فایل word پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دریافت فایل word پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود فایل word پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

خرید فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

خرید کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از www

دانلود مقاله پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

خرید فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

خرید فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

خرید فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دریافت فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

خرید فایل word پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دریافت فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دریافت فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از word

دریافت تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دانلود مقاله پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

خرید تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دانلود پروژه پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دانلود فایل word پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دریافت مقاله پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دانلود فایل پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

خرید کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

دریافت فایل word پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free

خرید تحقیق پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید ومنشور2000(نمونه موردی محله درب دلاكان شهرخرم آباد) از free


مطالب تصادفی

جزوه آشنایی با مرمت ابنیه

جزوه آشنایی با مرمت ابنیه

جزوه آشنایی با مرمت ابنیه ، کد 0257 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 140
حجم 9768 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

فصل اول : تعاریف


نگهداری

تعمیر

حفاظت

کالبد

مرمت

احیاء

تغییر کاربری

ضرورت طرح مسئله و حوزه آن

نظریه های در باب علم مرمت

مراحل مرمت

مرحله شناسایی بنای مورد بحث مرمت

شناخت پیشینه تاریخی بنا

کتیبه های نوشته شده در بنا

علایم و نقوش

اسناد و مدارک باستانشناسی

حادث شدن تغییرات ناگهانی در بناها

متون و مدارک مکتوب

اطلاعات شفاهی

سبک شناسی معماری

شناخت ویژگی های استاتیک و فنی بنا

شناخت ویژگی های هنری

مرحله مطالعه در کم و کیف عناصر قابل تعمیر

عوامل داخلی ضایعات

عوامل طراحی

ضعف در اجرا

جنس مصالح

عامل شرایط اقلیمی و جوی

عامل ژئوتوپوگرافی و ژنولوژی

عوامل خارجی ضایعات

عوامل انسانی ضایعات

ضایعات ناشی از نقش های سیاسی

عوامل طبیعی ضایعات

ضایعات ناشی از عوامل طبیعی نگهانی

عوامل بیولژی و میکروبیولوژی

عوامل گیاهی

ضایعات ناشی از درختان

ضایعات ناشی از گیاهان

تهیه نقشه های اجرائی و برنامه کار

مرحله اجرا

انواع مرمت

دسته بندی بناها از نظر مصالح و شیوه ساخت

بناهای سنتی

عنصر خاک

 

فصل دوم : شیوه های اجرائی مرمت


مرمت بناهای سنگی

شناسایی

تمیز کردن سنگ

استحکام بخشی سنگ

بازسازی

حفاظت سطحی

مراقبت و نگهداری

بررسی پدیده نشست در ساختمان

نشست در اثر نیروهای عمودی

سستی خاک زیر پی

بالا و پایین رفتن طح آب های زیرزمینی

ایجاد تنش غیر مجاز در عناصر باربر

نشست پی در اثر وجود چاه در زیر پی

تورم ناشی از یخ زدگی پی ها

نشست در اثر نیروهای افقی

نشست در اثر نیروی های چرخشی

کنترل و اندازه گیری نشست و ترک

استفاده از شاهد های گچی و ترک

استفاده از شاهد های کچی

استفاده از مفتول های فلزی

استفاده از نوار کاغذی

استفاده از تجهیزات مکانیکی

استفاده از روش گرافیکی

روش های تثبیت ساختمان و پیشگیری از نشست

پی سازی مجدد

تزریق بتون

تقویت شالوده با ستگاه های بتونی

تعبیه ستون فلزی

مرمت باز شدن چاه در زیر پی

جلوگیری از نشست در اثر انتقال افقی

جلوگیری از نشست با استفاده از شمع های بتنی

جزئیات

مرمت دیوار آجری نشست کرده

جزئیات

تحلیل ترک های موضعی در ساختمان

ترک های ناشی از آتش سوزی

ترک های ناشی از خشک شدن

ترک های ناشی از سقف های شیبدار

اکسید شدن فولاد و آهن

استفاده از مصالح نامرغوب

حمله نمک ها

آسیبهای ناشی از یخبندان

ایجاد ترک در تکیه گاه تیرها

ترک های عمودی در دیوارها

مرمت ترک های موضعی

رفتار عناصر معماری در مقابله با رطوبت

جزئیات

ضایعات حاصل از دزماسیون

ضایعات در مصالح ساختمانی

ضایعات اقتصادی رطوبت

ضایعات انسانی رطوبت

شیوه های تشخیص رطوبت

شیوه های اندازه گیری رطوبت

تعیین درصد رطوبت ب نسبت وزن

شیوه توزین نمونه ها

اندازه گیری رطوبت از طریق جریان برقی

منابع ایجاد رطوبت در بنا

بالا آمدن سطح آب های زیرزمینی منطقه

سرایت رطوبت حاصل از سرویس ها و چاه ها

تعریف مکانیزم سرایت و انتقال رطوبت

انتقال از طریق مکش موئینه ای

انتقال رطوبت از طریق بارهای الکتریکی

انتقال رطوبت از طریق نمک ها

شیوه های زهکشی در ساختمان

عامل دمای محیطی در زه کشی ساختمان

عامل رطوبت محیطی در زهکشی ساختمان

عامل قطر و اندازه دیوار و اندمهای معماری

عامل مصالح تشکیل دهنده اجزای معماری

روش مکانیکی زهکشی

روش درناژ

زهکشی با روش تهویه

زهکشی با روش گوره پوش

جلوگیری از نفوذ رطوبت با روش اجرای بلوکاژ

جلوگیری از نفوذ رطوبت با استفاده از ورقهای عایق

روش های زهشی به روش شیمیایی

تزریق مواد شیمیایی در سطوح دیوار

شیوه زهکشی به روش فیزیکی

رانش

شیوه های مختلف برخورد با پدید رانش

کلاف کشی با استفاده از تیر فولادی

کلاف کشی با استفاده از از کابل های فولادی

کلاف کشی با استفاده از تیرهای فولادی مرکب

جزئیات

کاهش فشار از طریق سبک سازی سازه ها

کلاف کشی با استفاده از دوخت و دوزهای موضعی

ایجاد نیروهای عکس العمل وزنی در مقابل نیروهای رانشی

کلاف کشی گنبد

مرمت بناهای نا شاغول

تعمیر بناهای آجری

ساختمان های اسکلت فلزی

عناصر و اندام های اصلی ساختمان های فلزی

جوشکاری

مرمت ساختمان های اسکلت فلزی

نقص در جوشکاری

زنگ زدگی فولاد

ایجاد خیز غیرمجاز

مراحل تقویت تیرهای خمیده

تقویت بال

ساختمان های بتنی

مواد خام سیمان

استاندارد سیمان

جنس آب در ساختن بتن

جنس سنگ و دانه بندی در بتن

ماسه و ملات

شیوه انجام بتن

تاثیر مواد شیمیای در بتن

مرمت بناهای بتنی

معایب ناشی از عوامل محیطی

تعمیر عناصر بتنی فرسوده

تعمیر بتن های سولفاته

درزگیری بتن

معایب ناشی از اجرای غلط عناصر بتنی

معایب ناشی از ضعف محاسبات و یا اجرای کمتر از حد مجاز عناصر بتنی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

خرید فایل word جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دریافت فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

خرید پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دریافت نمونه سوال جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

خرید پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دانلود مقاله جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دریافت مقاله جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

خرید فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دانلود تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

خرید مقاله جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دانلود فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از download

دانلود مقاله جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

خرید پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دریافت فایل word جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

خرید نمونه سوال جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دریافت فایل word جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود فایل word جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

خرید فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دریافت فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

خرید کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از www

دانلود مقاله جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دریافت پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

خرید فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

خرید تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دریافت تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

خرید فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

خرید فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دریافت فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

خرید نمونه سوال جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

خرید فایل word جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دریافت فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دریافت فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دانلود کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از word

دریافت تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دانلود مقاله جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دانلود فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

خرید تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دانلود پروژه جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دریافت کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دانلود فایل word جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دریافت مقاله جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دانلود فایل جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دریافت فایل pdf جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

خرید کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دانلود کارآموزی جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

دریافت فایل word جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free

خرید تحقیق جزوه آشنایی با مرمت ابنیه از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها

پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها

پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها در 120 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با مسائل ریاضی ،فرمت فایل ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 120
حجم 1029 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت ریاضی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


تئوری مجموعه ها

مجموعه

مجموعه مرجع

زیرمجموعه

نمایش مجموعه

عملیات روی مجموعه ها – اجتماع

عملیات روی مجموعه ها – اشتراک

عملیات روی مجموعه ها – متمم

عملیات روی مجموعه ها – خواص

مجموعه های فازی – تابع تعلق

عملیات روی مجموعه های فازی – اجتماع

عملیات روی مجموعه های فازی – اشتراک

عملیات روی مجموعه های فازی – متمم

عملیات روی مجموعه های فازی – خواص

اجتماع فازی – اس نرمها   

اشتراک فازی – تی نرمها   

متمم فازی    

کلاس دبیوس پرید

کلاس دومبی   

کلاس یاگر   

جمع وضرب دراستیک

جمع وضرب اینشتین

جمع وضرب جبری

کلاس سوگنو

ضرب کارتزین   

رابطه بین مجموعه ها

نمایش رابطه با تابع تعلق

نمایش ماتریسی رابطه

رابطه کامل و رابطه تهی

رابطه همسایگی

عملیات روی رابطه ها – اجتماع

عملیات روی رابطه ها – اشتراک

عملیات روی رابطه ها – متمم

عملیات روی رابطه ها – زیرمجموعه

عملیات روی رابطه ها – ترکیب

عملیات روی روابط – خواص

رابطه بین مجموعه های فازی

رابطه فازی به عنوان یک تابع تقریبی

رابطه فازی دوری

عملیات روی رابطه های فازی – اجتماع

عملیات روی رابطه های فازی – اشتراک

عملیات روی رابطه های فازی – ترکیب

عملیات روی روابط فازی – خواص

توسعه استوانه ای مجموعه فازی

تصاویرمجموعه فازی

مجموعه فازی جدا پذیر یا نفوذ ناپذیر

توسعه استوانه ای مجموعه فازی

رابطه اعضای یک مجموعه با یکدیگر

رابطه تولرانس یا رابطه تقریبی

رابطه اکیوالانس  

تبدیل رابطه تولرانس به اکیوالانس

رابطه تولرانس فازی

رابطه اکیوالانس فازی

تبدیل رابطه تولرانس فازی به اکیوالانس فازی

روشهای بدست آوردن میزان ارتباط دریک رابطه (تابع تعلق رابطه)

تابع تعلق

توابع تعلق متداول

تابع تعلق محدب

روش های فازی سازی

روش شهودی

استنتاج

مرتب کردن آماری

مجموعه فازی زاویه ای

استدلال استنتاجی (استنتاج بوسیله مینیمم کردن آنترپی)

شبکه های عصبی

الگوریتم ژنتیک


جبر فازی                              برشهای لامدا
 برشهای لامدای مجموعه فازی

عملیات وخواص برشهای لامدا

برشهای لامدای اعداد فازی

عملیات حسابی با اعداد فازی

توابع و روابط

تعمیم برای توابع چند متغیره

عملیات روی بازه ها

عملیات روی بازه ها

روش رأس ها

DSW روش بازه ها

ضرب داخلی وخارجی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تئوری مجموعه ها از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار)

پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار)

دانلود پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار( ویژه درس اقتصاد کار)، در قالب ppt و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مدل ساده ی رکودی، مدل ركودي، تابع تولید کوتاه مدت حقیقی، رابطه توصیفی میان دستمزد و سطح اشتغال، تقاضای برای نیروی کار، استخراجAPLوMPL، تقاضاي كار در حالت رقابتي، تقاضاي كار در حالت انحصاري

مشخصات فایل

تعداد صفحات 51
حجم 3282 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار)، در قالب  ppt و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

مدل ساده ی رکودی

مدل ركودي

 تابع تولید کوتاه مدت حقیقی

رابطه توصیفی میان دستمزد و سطح اشتغال

تقاضای برای نیروی کار

استخراجAPL و MPL

تقاضاي كار در حالت رقابتي

تقاضاي كار در حالت انحصاري

استخراج درامد نهايي ناشي از توليد توليد نهايي نيروي كار در مورد انحصارگر

تقاضای کار برای نیروی کار

دو نکته مهم در مورد منحنی تقاضای کل نیروی کار

عرضه نیروی کار

زمان و انتظارات

معرفي برخي علامت هاي مربوط به انتظارات قيمت

تصمیم کار- فراغت فرد

منحنی عرضه ی کار جمعی و کل

تعادل در بازار كار

منحي عرضه كل كارگر

بیکاری تعادلی

عرضه كارگران و ساعات كار

تبیین شكل منحني عرضه ي كل كارگر

نیروی کار و بیکاری

بيكاري داوطلبانه و غير داوطلبانه

                                                                                                           

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار می باشد که در حجم 51 اسلاید، همراه با تصاویر، توضیحات کامل و همچنین فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته اقتصاد و به ویژه برای درس اقتصاد کار مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

خرید فایل word پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

خرید پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

خرید پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دانلود مقاله پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دریافت مقاله پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

خرید فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دانلود تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

خرید مقاله پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از download

دانلود مقاله پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

خرید پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دریافت فایل word پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دریافت فایل word پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود فایل word پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

خرید فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

خرید کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از www

دانلود مقاله پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

خرید فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

خرید فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

خرید فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دریافت فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

خرید فایل word پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دریافت فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دریافت فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از word

دریافت تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دانلود مقاله پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

خرید تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دانلود فایل word پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دریافت مقاله پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

خرید کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

دریافت فایل word پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free

خرید تحقیق پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضاي نيروي كار ( ویژه درس اقتصاد کار) از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

هدف از این مبانی نظری مقايسه رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين حسابرسان و پرستاران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 201 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از این مبانی نظری بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان می باشد.  در اين فصل پيشينه پژوهشي مربوط به متغيرهاي اين تحقيق در چارچوب مسأله طرح شده مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا مهم ترين نظريات موجود در زمينه روابط ميان شرايط محيط کار و وضعيت عملکرد و سلامتي فرد مطرح شده است.

 

 

 

 

 

سپس با بررسي مفهوم فرسودگي شغلي از نظر صاحب نظران، به مرور ادبيات پژوهشي مربوط به فرسودگي شغلي پرداخته شده است؛ در اين مسير به پژوهش-هاي مختلفي درباره علل و پيامدهاي فرسودگي شغلي در ابعاد مختلف زندگي فردي و شغلي اشاره شده است. در ادامه با طرح مفهوم سلامت رواني، مهم ترين پژوهش‌هاي مطرح شده در اين زمينه مرور شده است. در مرحله بعد، پژوهش‌هايي که به رابطه ميان فرسودگي شغلي و سلامت رواني پرداخته اند، مورد بررسي قرار گرفته اند؛ اين بررسي با نگاه به مشاغل مختلف و به ويژه حسابرسي و پرستاري صورت گرفته است. در نهايت در انتهاي فصل، جمع بندي خلاصه اي از بررسي اين ادبيات ارائه شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-    فصل اول: كليات تحقيق    2
1-1-    مقدمه    2
1-2-    بيان مساله    2
1-3-    اهميت تحقيق    5
1-4-    اهداف تحقيق    5
1-5-    فرضيه‌هاي تحقيق    5
1-6-    روش‌شناسي تحقيق    6
1-6-1-    نوع و روش تحقيق    6
1-6-2-    جامعه مورد مطالعه    6
1-6-3-    نمونه و روش نمونه‌گيري    6
1-6-4-    ابزار تحقيق    7
1-6-4-1-    مقياس فرسودگي شغلي پينس و ارونسون    7
1-6-4-2-    پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ    7
1-6-5-    روش گردآوري داده‌ها    7
1-6-6-    روش تجزيه و تحليل اطلاعات    8
1-7-    تعاريف واژه ها و اصطلاحات    8
1-7-1-    فرسودگي شغلي    8
1-7-1-1-    تعريف مفهومي    8
1-7-1-2-    تعريف عملياتي    9
1-7-2-    سلامت روان    9
1-7-2-1-    تعريف مفهومي    9
1-7-2-2-    تعريف عملياتي    9

 

 

2-    فصل دوم: پيشينه تحقيق و چارجوب نظري    11
2-1-    مقدمه    11
2-2-    مروري بر مهمترين نظريه‌هاي موجود    11
2-2-1-    مدل انتظارات کار-کنترل    11
2-2-2-    نظريه توازن ميان ميزان تلاش و پاداش    12
2-2-3-    تئوري حفظ منابع    12
2-2-4-    ساير نظريات    13
2-3-    فرسودگي شغلي    13
2-3-1-    مفهوم فرسودگي شغلي    13
2-3-2-    عوامل ايجادکننده فرسودگي شغلي    14
2-3-2-1-    عوامل فردي    14
2-3-2-2-    عوامل سازماني    15
2-3-2-3-    عوامل رابطه‌اي    17
2-3-3-    پيامدهاي فرسودگي شغلي    18
2-3-3-1-    پيامدهاي جسمي    18
2-3-3-2-    پيامدهاي رواني    18
2-3-3-3-    پيامدهاي شغلي    19
2-4-    سلامت روان    19
2-5-    پيشينه تحقيق    23
2-5-1-    تحقيقات خارجي    23
2-5-2-    تحقيقات داخلي    24
2-6-    خلاصه فصل    25

 

 

منابع فارسي    53
منابع لاتین    57

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید فایل word مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید مقاله مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

خرید فایل word مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس)

پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس)

پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) دارای 40 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 2888 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


مقدمه

بیان مسئله

اهداف اساسی از انجام پژوهش

ساختار کلی شبکه های ارتباطی شهر چالوس

روش تحقیق

نتایج و یافته های تحقیق 

وضع تحصیلا ت نمونه ها

تجزیه وتحلیل سوالا ت پرسشنامه

تست آلفا کرونباخ(پرسشنامه مربوط ساختار شهری)

وضع تحصیلا ت نمونه ها

اثبات فرضیه های تحقیق

نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهادات

قسمتی از متن :


مقدمه

پیاده رو ها از جمله عناصر سازنده فضاهای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی وراحتی ودوام ومحل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهرهای زیبا وسالم دارد. شهری که در آن شهروندان احساس آسایش بنمایند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند. بسیاری از مشکلاتی که امروزه در شهرهای ما مشاهده می شود ناشی از عدم توجه کمی وکیفی به ساختار شهر هاست به عنوان مثال ترافیک در شهرمی تواند ناشی از جانمایی نامناسب پیاده روها وعدم وجود خط کشی های عابر پیاده در مکان های مناسب و یا انباشت زباله در برخی پیاده روها و باغچه ها به علت کمبود سطل زباله در پیاده روها. 
می توان گفت جلب مدیران وبرنامه ریزان وشهروندان با ساختار شهری که دارای عناصر متنوع وفراوانی است می تواند باعث کاهش اختشاشات و منظره ها مناسب پیاده رو ها گردد. 

این در حالی است که شهر ساحلی چالوس به عنوان مکان مورد مطالعه از مشکلات ومسائل زیادی ناشی از پیاده رو های نامناسب رنج میبرد. باتوجه به چنین معضلاتی رساله ی حاضر  در پنج فصل تنظیم گردیده است.

بیان مسئله

با ورود خودرو به ایران و تعریض خیابان های سنتی و جراحی های بزرگ در کالبد تهران، معابر و خیابان در دو قسمت سواره رو وپیاده رو تقسیم شد پس از این تحولات به سرعت در سایر شهرهای کشور از جمله شهر های ساحلی که مورد توجه بود سرایت کرد که بر اساس نیاز روز،خیابان وپیاده رو،و عناصر شهری در شهرهای ساحلی از جمله چالوس ساخته شد اما با توجه به رشد روز افزون جمعیت این عناصر که مهمترین آن خیابان و پیاده رو می باشد به لحاض کیفی و کمی توسعه پیدا نکرد و هم چنان با ساختار قدیمی و فرسوده نقش خود را به صورت ناقص ایفا می کنند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ساختار شهری و مشکلات جامعه شهری با تأکید بر تردد عابر پیاده (نمونه موردی شهر چالوس) از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت

پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت

پاورپوینت استراتژي هاي موفق وناموفق وال مارت در16 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT

مشخصات فایل

تعداد صفحات 16
حجم 2605 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت مدیریت

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


تاريخچه

حوزه فعاليت

ويژگي ها

فرهنگ و ارزشهاي سازماني

اصول باورهاي والتون

چشم انداز آينده

منابع انساني

وال مارت در يك نگاه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

خرید فایل word پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

خرید پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

خرید پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دانلود مقاله پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دریافت مقاله پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

خرید فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دانلود تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

خرید مقاله پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از download

دانلود مقاله پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

خرید پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دریافت فایل word پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دریافت فایل word پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود فایل word پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

خرید فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

خرید کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از www

دانلود مقاله پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

خرید فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

خرید فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

خرید فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دریافت فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

خرید فایل word پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دریافت فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دریافت فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از word

دریافت تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دانلود مقاله پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

خرید تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دانلود پروژه پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دانلود فایل word پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دریافت مقاله پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

خرید کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

دریافت فایل word پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free

خرید تحقیق پاورپوینت استراتژی های موفق و ناموفق وال مارت از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان

پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان

پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان در 49 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 49
حجم 31348 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


رطوبت در ساختمان

انواع رطوبت

رطوبت صعودی

رطوبت نزولی

رطوبت اشباع(تعریق)

سرد بودن دیوار

خاصیت موئینگی اجسام

عمر بنا

شرایط اقلیمی محیط

عوامل موثر در رطوبت بالارونده

ذخیره فراوان آب‌های زیرزمینی یا آب‌های سطحی

تشخیص مصالح با خاصیت موئینگی

روش متداول سالم سازی دیوار و هوا

روش های سنتی درمان رطوبت

کانال زهکش

کانال ناکش

کانال گربه رو

تعمیر قیراندود دیوار

پیشگیری رطوبت بالارونده به روش سیستماتیک

عایق رطوبتی با استفاده از ورق فلزی

اجرای تعمیر ازاره

کانال کشی در اطراف پی

کانال کشی در اطراف ساختمان

کانال کشی داخلی و خارجی ساختمان(نایکش)

کانال کشی زهکش در اطراف ساختمان

خنثی سازی حرکت تارهای مویین رطوبت به وسیله بلوکاژ

خنثی سازی حرکت تارهای مویین رطوبت به وسیله کفسازی

خنثی سازی حرکت تارهای مویین رطوبت به وسیله بتن ریزی

پیشگیری رطوبت به وسیله کوره پوش


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی رطوبت در ساختمان از free


مطالب تصادفی

سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن 

سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن 

هدف از این پایان نامه بررسی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 55
حجم 110 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

انواع سبك هاي دلبستگي 

1- سبك دلبستگي ايمن 

منظور از ايمني در دلبستگي، داشتن ارتباط نزديك و پيوند عاطفي با شخص خاص است و نشان دهنده اين است كه كودك به دسترس پذيري، پاسخگو و پذيرا بودن منبع دلبستگي خود اعتماد دارد. بررسي هاي نشان داده است، كودكان ايمن داراي والديني حساس هستند كه بدون قيد و شرط به آنها آرامش مي دهند، به آنها كمك مي كنند تا به كاوشگري و جست و جو بپردازند و نسبت به خواسته هاي كودكان پاسخگو هستند (ايزابلاوبسكي ، 1991 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384). 

 

 

 

ايمني در بزرگسالي با قابليت دسترسي به والدين بستگي ندارد، بلكه اعتمادي كه بزرگسال به مسئوليت پذيري والدين خود دارد بسيار مهم است. افراد ايمن از خود، گرمي و صميمت نشان مي دهند. همچنين به جنبه هاي مثبت و منفي خود هشياري كامل دارند و در اكتشاف گري جسور و ريسك پذيرند (سيري  و كوبك ، 1998 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384). در اين افراد خصومت و اضطراب كمتر و انعطاف پذيري بيشتري قابل مشاهده است و در كل با دنياي اطراف و هيجانات دروني خود همساز و سازگارند و از هماهنگي بيشتري با واقعيت برخوردارند (كسيدي ، 1989 ، به نقل از فيروزي، 1380).

 

 

 

 

2- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي 
كودكان اجتناب گر حضور منبع دلبستگي را ناديده مي گيرند و با بي توجهي كه نسبت به او نشان مي دهند، سعي در كاهش تضاد با منبع دلبستگي خود دارند. بدين ترتيب كودكان اجتناب گر اهميتي براي ارتباطهاي دلبستگي قايل نيستند (كولين و همكاران، 2001 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384) اكثر كودكان اين گروه در برابر غريبه‌ها منقلب نمي شوند، احتياط نمي كنند يا كم احتياط مي كنند. موقعي كه مادر موقعيت آنها را ترك مي كند يا به بازي ادامه مي دهند يا آرام دست از بازي مي كشند و منتظر مادر نمي‌مانند (كسيدي و ماروين، 1992 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
سازه  دلبستگی  2
2-6-1- مؤلفه هاي اصلي دلبستگي  8
2-7- مباني روان پويشي نظريه دلبستگي:  9
2-8-نظريه يادگيري  10
2-9- نظريه تحول شناختي  11
2-10- نظريه كردارشناسي  12
2-11-  نظريه دلبستگي بالبي  14
2-12-  نظريه دلبستگي  باولبي  14
2-14- سبك هاي دلبستگي از ديدگاههاي مختلف  19
2-15-  انواع سبك هاي دلبستگي  22
2-15-1- سبك دلبستگي ايمن  22
2-15-3- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي  24
2-15-3- سبك دلبستگي نا ايمن – دو سو گرا  25
2-16- مراحل شكل گيري دلبستگي در نوزادان  27
2-17 – تحول دلبستگي در نوجواني  30
2-18- تداوم دلبستگي از كودكي تا نوجواني:  30
2-19-  معيارهاي تشخيص دلبستگي:  33
2-23- پیشینه تحقیقاتی :  34
2-23-1- رابطه ی سبک های دلبستگی با تاب آوری  34
2-23-2- رابطه ی سبک های دلبستگی با شیوه های مهارت های مقابله ای  36
2-23-3-رابطه ی مهارت های مقابله ای با استرس و  تاب آوری  37
فهرست منابع و ماخذ:  43

 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دریافت فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دریافت نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دریافت مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دریافت فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دریافت فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دریافت فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دریافت پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دریافت کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دریافت تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

خرید نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

خرید فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

خرید تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

خرید کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

خرید تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free


مطالب تصادفی